نحوه-محاسبه-وزن-1-شاخه-لوله-6-متری-سبک

نحوه محاسبه وزن 1 شاخه لوله 6 متری سبک

محاسبه وزن لوله مبلی برای خرید لوله مبلی: محاسبه وزن لوله سبک مبلی برای خرید لوله مبلی : برای محاسبه وزن 1 شاخه لوله مبلی 6 متری مطابق فرمول زیر عمل مینماییم (پرشین آیرون) . ابتدا قطر لوله سبک را در ضخامت لوله ضرب وسپس حاصل ضرب را با عدد مخصوص لوله  6 متری سبک…