تولید-لوله-و-پروفیل-فولادی

تولید لوله و پروفیل فولادی

لوله و پروفیل فولادی  به انواع بیشماری از آلیاژها گفته می شود که عنصر اصلی آن ها را آهن تشکیل میدهد. کربن به عنوان مهمترین ماده آلیاژی فولاد محسوب می گردد.
میزان کربن موجود در فولاد بین03/0 تا 5/1 متغییر است ودر موارد معدودی به 25/2 درصد می رسد. قوطی و پروفیل را می توان به دو طریق مستقیم و غیر مستقیم تولید نمود.
روش انتخابی بستگی