انواع ورق روغنی

فرآیند تولید ورق روغنی

برای تولید ورق سرد ابتدا آن را اسید شویی می کنند تا زا یان طریق پولک هایی که به رنگ سیاه هستند و بر روی این ورق های فولادی قرار گرفته اند زدوده شود، البته باید بدانید که این پولک ها بسیار سطحی می باشند. بعد از اینکه چندین مرحله اسید شویی را انجام دادند، مرحله نوردکاری سرد….

مزیت ورق روغنی سرد

مزیت ورق روغنی سرد نسبت به دیگر ورق های روغنی

یکی از برجسته ترین مزیت هایی که ورق روغنی سرد نسبت به دیگر ورق های فولادی دارد این است که قدرت و مقاومت آن بسیار بالا می باشد. علاوه بر این یکی دیگر از ویژگی های ورق روغنی که موجب شده است بسیاری