تولید ورق روغنی

روش های تولید ورق روغنی

روش های تولید ورق روغنی : تکنولوژی هیدروفرمینگ که در تولید ورق سرد به کار گرفته می شود قبل از جنگ جهانی اول رواج داشته است و اولین باری که از آن استفاده کردند در سال 1980 بود که برای بدنه هواپیما از آن استفاده نمودند. در سال های بعد با این روش تولید ورق روغنی…