پروفیل مشهد

قیمت پروفیل مبلی در مشهد

در سال های اخیر رشد جمعیت و رونق تجارت و افزایش پروژه های ساختمانی در مشهد مقدس و شهرهای اطراف مثل نیشابور و سبزوار استفاده از مصالح ساختمانی و فولاد به خصوص قوطی و پروفیل مبلی در مشهد را با رشدی سعودی مواجه کرده