سندیکای لوله و پروفیل

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران

سندیکای لوله و پروفیل یکی از تشکل های ملی, با قدمت 50 ساله سندیکای لوله و پروفیل فولادی می باشد که دارای ظرفیت اسمی تولید 18 میلیون تن از انواع محصولات لوله و پروفیل می باشد.آنوش رحام که پیش از منصوب شدن به مقام