بازیافت فولاد

بازیافت فولاد

موضوع بازیافت فولاد و آهن یکی از دغدغه های نوین جامعه امروز محسوب میشود.میتوان گفت از فولاد در تمامی محصولات مورد نیاز در ابعاد مختلف بزرگ و کوچک استفاده میشود. در طول زندگی روزمره میتوانیم استفاده از فولاد را به چشم ببنیم مانند