بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، ضمن تبریک به برگزیدگان فستیوال معماران جوان، بیان داشت:ارزیابی من این است که نمایشگاه امسال موفق برگزار شده و بازدید‌کنندگان و شرکت کنندگان از میزان انتظار ما بیشتر بودند.