ضایعات آهن

ضایعات آهن

به مواد دور ریخته در صنعت خودرو سازی و صنعت ساختمانی که دارای قابلیت بازیافت هستند ضایعات آهنی یا فولادی می گویند. به طور کلی میتوان گفت به تولیدات معیوب و ضایعات چدنی و فولادی غیر قابل استفاده , آهن قراضه یا Scrap گفته میشود.