صادرات محصولات فولادی

صادرات پل عبور از رکود بازار داخلی

حصولات فولادی ۱۴.۵ درصد از کل صادرات غیر نفتی کشور را در هشت ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. در سال 1399 , ۱۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تن انواع محصولات آهن و فولاد به ارزش ۳ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار صادر شده