محاسبه وزن پروفیل قوطی

جدول تحمل بار قوطی

قوطی پروفیل به هر مقطع فولادی که دارای یک سطح مقطع یکسان باشد قوطی پروفیل می گویند. قوطی ها با توجه به شکل های هندسیشان دارای تحمل بار مختلف در انواع کاربرد ها می باشند. به طور مثال قوطی های مقطع کوچک به شکل مربع و یا مستطیل , به عنوان نرده های فلزی برای…