قیمت ورق روغنی در بورس کالا

نوسان قیمت ورق روغنی و تاثیر ورود محصولات فلزی در بورس

چالش تعیین قیمت ورق روغنی در بورس کالا یکی از دغدغه های مهم در صنعت فولاد به شمار میرود که به طبع آن عوامل دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. خرید ورق های فولادی از بورس به دو روش انجام میشود: روش اول