قیمت روز ورق روغنی

قوطی پروفیل سبک

پروفیل سبک قوطی یا پروفیل سبک در دسته مقاطع فولادی تبدیل پذیر قرار دارد و این ویژگی قوطی مبلی بازار رقابت پذیر و گرمی در تایین قیمت پروفیل مبلی ایجاد نموده است. شاید بنظر نرسد ولی تامین و تولید لوله و پروفیل سبک و فراهم نمودن بازار مصرف ان جزو عوامل رشد اقتصادی و ایجاد…