price-profil-508

وزن پروفیل لنگه دری

فرمول محاسبه وزن پروفیل لنگه دری یا پروفیل 508 شاخه 6 متری وزن پروفیل لنگه دری = سایز لوله* 146mm * ضخامت مورد نظر در تولید پروفیل لنگه دری قدیمی از لوله 48 و در تولید پروفیل لنگه دری اردنی از لوله 57 استفاده میشود. جدول وزن پروفیل لنگه دری

پروفیل مبلی در ساخت مبلمان

لوله و پروفیل مبلی در ساخت مبلمان و زندگی روزمره

برای ساخت مبلمان با کیفیت و زیبا ابتدا می بایست از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت استفاده نمود.در ابتدا ساختار و استراکچر این محصولات باید محکم ، مطمئن و زیبا اشد.برای داشتن بدنه