جدول وزن لوله

یکی از مقاطع حائز اهمیت و پر کاربرد در صنایع مختلف لوله فولادی در ابعاد و انواع مختلف می باشد. کاربرد گسترده ی این محصول در صنایع مختلف باعث شده تا قیمت لوله فولادی یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت نهایی یک محصول باشد. قیمت لوله فولادی نیز بر اساس وزن آن محاسبه میشود که همین امر سبب افزایش اهمیت روزافزون جدول وزن لوله فولادی شده است.

جدول وزن لوله فولادی، بر اساس دو مولفه ی اصلی قطر داخلی و قطر خارجی و ضخامت نوشته شده است. جدول وزن لوله در کنار تعیین قیمت، کیفیت آن را نیز مشخص مینماید. هرچه تولید بر اساس استاندارد های موجود انجام شده باشد وزن محصول باید نزدیک به جدول وزن لوله باشد.

فرمول محاسبه وزن لوله فولادی

۱۰۰۰/(چگالی*طول*۳٫۱۴*ضخامت لوله*(ضخامت لوله – قطر بیرونی)) = وزن لوله فولادی (کیلوگرم)

طول و ضخامت بر اساس میلیمتر،طول بر حسب متر و چگالی بر حسب کیلوگرم بر سانتی‌متر مکعب  محاسبه میشود. 

تاریخچه جدول وزن لوله

جدول اشتال در سال ۱۹۳۸ توسط مهندس آلمانی تبار برای محاسبه وزن مقاطع فولادی تدوین شده تا بتوان محصول را طبق استاندارهای تعیین شده تولید کرده و جزئیات محصول نیز مشخص باشد. 

بازرگانی پرشین آیرون، جدول وزن لوله فولادی را در اختیار شما عزیزان قرار داده و شما میتوانید جهت سهولت کار فایل آن را نیز دانلود کنید.

قطر خارجی (mm)ضخامت (mm)سطح جانبی در هر متر (cm2)وزن هر متر (kg/m)وزن شاخه 6 متری (kg)وزن شاخه 12 متری (kg)
21.321.210.9625.77211.544
21.32.61.531.217.2614.52
21.33.21.821.448.6417.28
26.921.561.247.4414.88
26.92.61.981.579.4218.84
26.93.22.381.8911.3422.68
33.72.62.542.0112.0624.12
33.73.23.072.4214.5229.04
33.743.732.9517.735.4
42.42.63.252.5715.4230.84
42.43.23.943.1118.6637.32
42.444.833.8122.8645.72
48.32.63.732.9517.735.4
48.33.24.533.5921.5443.08
48.345.574.4126.4652.92
60.32.95.234.1424.8449.68
60.33.66.415.0730.4260.84
60.347.075.5933.5467.08
60.358.696.8240.9281.84
76.12.96.675.8234.9269.84
76.13.68.26.4938.9477.88
76.149.067.1743.0286.04
76.1511.28.7752.62105.24
88.93.28.626.8140.8681.72
88.93.69.657.5745.4290.84
88.9410.78.4350.58101.16
88.9513.210.361.8123.6
88.96.316.312.977.4154.8
101.63.611.18.7652.56105.12
101.64.513.710.764.2128.4
101.65.616.913.279.2158.4
101.67.121.116.699.6199.2
1083.611.89.2755.62111.24
1084.514.611.569138
1085.61814.184.6169.2
114.33.612.59.959.4118.8
114.34.515.512.172.6145.2
114.35.619.11590180
114.37.123.918.8112.8225.6
133416.212.776.2152.4
1335.622.417.6105.6211.2
1336.325.119.7118.2236.4
139.7417.113.581162
139.75.623.618.5111222
139.76.326.420.8124.8249.6
139.77.129.623.3139.8279.6
1594.521.817.2103.2206.4
1595.62721.2127.2254.4
1596.330.223.7142.2284.4
168.34.523.218.1108.6217.2
168.35.628.622.4134.4268.8
168.36.332.125.2151.2302.4
168.37.13628.3169.8339.6
168.38.844.134.5207414
193.74.526.721126252
193.7529.623.3139.8279.6
193.75.431.925150300
193.76.337.129.1174.6349.2
193.77.141.632.8196.8393.6
193.7846.736.5219438
193.78.851.140240480
219.14.530.323.8142.8285.6
219.1533.626.4158.4316.8
219.15.939.531186372
219.16.342.133.1198.6397.2
219.17.147.337.2223.2446.4
219.18.858.145.4272.4544.8
219.11065.751.6309.6619.2
244.56.347.137.1222.6445.2
244.5859.446.5279558
244.51073.357.8346.8693.6
244.51180.763.6381.6763.2
273542.133.1198.6397.2
2735.64736.9221.4442.8
2736.352.841.4248.4496.8
2737.159.346.7280.2560.4
2738.87357.1342.6685.2
2731190.571.4428.4856.8
323.9550.139.3235.8471.6
323.95.65644264528
323.96.362.949.3295.8591.6
323.97.170.755.6333.6667.2
323.98.887.168.1408.6817.2
323.91110885.3511.81023.6
355.6887.468.3409.8819.6
355.61010985.2511.21022.4
355.612.51351076421284
406.48.811085.9515.41030.8
406.4111371086481296
406.414.21751388281656
457.2101401106601320
457.214.21981569361872
457.217.524218911342268
5088.81381086481296
5082030724114462892
558.88.81521197141428
558.82033026615963192
609.6101881488881776
711.21022017310382076
812.81640131318783756
914.41028422313382676
914.42569955233126624
10161031624814882976
10162577861536907380
فرمول محاسبه وزن لوله فولادی

استاندارهای تولید لوله فولادی

استاندارد DIN 17172 & 2470

مورد استفاده در خطوط لوله انتقال نفت و گاز

استاندارد DIN 1626 & 2460

مورد استفاده در خطوط لوله انتقال آب

استاندارد DIN 1626 & 1628

لوله های حرارتی

استاندارد DIN 30670

استفاده جهت پوشش پلی اتیلن

استاندارد API RP 5L2

قابل استفاده در آستر زرینی اپوکسی

استاندارد DIN 17120

لوله های ساختمانی

استاندارد API 5L

اغلب برای لوله های بدون درز و درزجوش مستقیم از فولاد گرید A و B استفاده میشود.

استاندارد API 51X

مورد استفاده در لوله های بدون درز و درزجوش مستقیم تولید شده از فولاد گرید X70 الی X42

استاندارد API 5LU

لوله های بدون درز و درزدار از فولاد با گرید U80 و U100

استاندارد API 5LS 

مورد استفاده در لوله های اسپیرال از فولاد گرید X42 الی X70 و A و B