قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

 

wdt_ID ضخامت عرض گرید محل تحویل قیمت(kg)
1 0.5 1250 آبی تهران 49,500
2 0.5 1250 قرمز تهران 49,500
3 0.5 1250 سفید تهران 53,200
4 0.5 1250 نارنجی تهران 49,500
7 0.5 1250 قهوه ای سوخته تهران 49,500

قیمت ورق رنگی الماس

 

wdt_ID ضخامت عرض گرید محل تحویل قیمت(kg)
1 0.5 1250 سفید تهران تماس بگیرید
2 0.5 1250 نارنجی تهران تماس بگیرید
3 0.5 1250 قرمز تهران تماس بگیرید
4 0.5 1250 پرتقالی تهران تماس بگیرید
5 0.5 1250 قهوه ای روشن تهران تماس بگیرید
6 0.5 1250 قهوه ای سوخته تهران تماس بگیرید
7 0.5 1250 آبی تهران تماس بگیرید

قیمت ورق رنگی چین

 

wdt_ID ضخامت عرض گرید محل تحویل قیمت(kg)
1 0.25 1000 سفید تهران 54,000
2 0.48 1000 سفید تهران 45,500
3 0.48 1000 قرمز تهران 45,500
4 0.48 1250 سفید تهران 45,500
5 0.48 1250 قرمز تهران 45,500