galvanized

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه تاراز

 
wdt_IDضخامتعرضگریدتحویلقیمت
10.41000_ تهرانتماس بگیرید
20.41250_ تهرانتماس بگیرید
30.51000_ تهرانتماس بگیرید
40.51250_ تهرانتماس بگیرید
50.61000_ تهرانتماس بگیرید
60.61250_ تهرانتماس بگیرید
70.71000_ تهرانتماس بگیرید
80.71250_ تهرانتماس بگیرید
90.81000_ تهرانتماس بگیرید
100.81250_ تهرانتماس بگیرید
110.91000_ تهرانتماس بگیرید
120.91250_ تهرانتماس بگیرید
1311000_ تهرانتماس بگیرید
1411250_ تهرانتماس بگیرید
151.21000_ تهرانتماس بگیرید
161.21250_ تهرانتماس بگیرید
171.51000_ تهرانتماس بگیرید
181.51250_ تهرانتماس بگیرید
1921000_ تهرانتماس بگیرید
2021250_ تهرانتماس بگیرید

ورق گالوانیزه هفت الماس

 

wdt_IDضخامتعرضگریدتحویلقیمت
10.31000_ تهرانتماس بگیرید
20.31250_ تهرانتماس بگیرید
40.41000_ تهرانتماس بگیرید
50.41250_ تهرانتماس بگیرید
80.351000_ تهرانتماس بگیرید
90.451000_ تهرانتماس بگیرید
100.451250_ تهرانتماس بگیرید
260.51000_ تهرانتماس بگیرید
270.51250_ تهرانتماس بگیرید
280.551000_ تهرانتماس بگیرید
290.551250_ تهرانتماس بگیرید
300.61000_ تهرانتماس بگیرید
310.61250_ تهرانتماس بگیرید
320.71000_ تهرانتماس بگیرید
330.71250_ تهرانتماس بگیرید
340.81000_ تهرانتماس بگیرید
350.81250_ تهرانتماس بگیرید
360.91000_ تهرانتماس بگیرید
370.91250_ تهرانتماس بگیرید
3811000_ تهرانتماس بگیرید
3911250_ تهرانتماس بگیرید
401.251000_ تهرانتماس بگیرید
411.251250_ تهرانتماس بگیرید
421.51000_ تهرانتماس بگیرید

ورق گالوانیزه شهرکرد

 

wdt_IDضخامتعرضگریدتحویلقیمت
10.31000_ تهرانتماس بگیرید
20.31250_ تهرانتماس بگیرید
40.41000_ تهرانتماس بگیرید
50.41250_ تهرانتماس بگیرید
80.351000_ تهرانتماس بگیرید
90.451000_ تهرانتماس بگیرید
100.451250_ تهرانتماس بگیرید
260.51000_ تهرانتماس بگیرید
270.51250_ تهرانتماس بگیرید
280.551000_ تهرانتماس بگیرید
290.551250_ تهرانتماس بگیرید
300.61000_ تهرانتماس بگیرید
310.61250_ تهرانتماس بگیرید
320.71000_ تهرانتماس بگیرید
330.71250_ تهرانتماس بگیرید
340.81000_ تهرانتماس بگیرید
350.81250_ تهرانتماس بگیرید
360.91000_ تهرانتماس بگیرید
370.91250_ تهرانتماس بگیرید
3811000_ تهرانتماس بگیرید
3911250_ تهرانتماس بگیرید
401.251000_ تهرانتماس بگیرید
411.251250_ تهرانتماس بگیرید
421.51000_ تهرانتماس بگیرید

نمودار قیمت ورق گالوانیزه در سال 1401

رول ورق

جدول ابعادی ورق گالوانیزه

وزن رول ورق گالوانیزه و همچنین ابعاد مختلف ورق گالوانیزه تولید شده طبق استاندارهای روز دنیا و موجود در بازار در جدول زیر آمده است.

wdt_IDطول(متر)عرض(متر)ضخامت(میلیمتر)وزن(کیلوگرم)
121۰.۳4.8
22.51.25۰.۳7.5
321۰.۳6.4
42.51.25۰.۴10
521۰.۴8
62.51.25۰.۵12.5
721۰.۵9.6
82.51.25۰.۶15
9210.611.2
102.51.250.717.5
11210.712.8
122.51.250.820
13210.814.4
142.51.250.922.5
15210.916
162.51.25125
1721120
182.51.251.2531.25
19211.2524
202.51.251.537.5
21211.532
222.51.25250
2321240
242.51.252.562.5
25212.548
262.51.25375
2721356
282.51.253.587.5
29213.564
302.51.254100
3121472
322.51.254.5112.5
33214.580
342.51.255125
35رول15
36رول1.250.3
37رول10.3
38رول1.250.4
39رول10.4
40رول1.250.5
41رول10.5
42رول1.250.6
43رول10.6
44رول1.250.7
45رول10.7
46رول1.250.8
47رول10.8
48رول1.250.9
49رول10.9
50رول1.251
51رول11
52رول1.251.25
53رول11.25
54رول1.251.5
55رول11.5
56رول1.252
57رول12
58رول1.252.5