در زیر جدول قیمت ورق روغنی فولاد غرب را مشاهده مینمایید. شما دوستان عزیز میتوانید جهت مشاهده و یا اطلاع از قیمت ورق روغنی کارخانه های دیگر کلیک کنید.

wdt_IDضخامتعرضگریدتحویلقیمت
10.31000ST12تهرانتماس بگیرید
20.31250ST12تهرانتماس بگیرید
30.41000SSCSتهرانتماس بگیرید
40.41250ST12تهرانتماس بگیرید
50.51000ST12تهرانتماس بگیرید
60.51250ST12تهرانتماس بگیرید
70.61000ST12تهرانتماس بگیرید
80.61250ST12تهرانتماس بگیرید
90.71000ST12تهرانتماس بگیرید
100.71250ST12تهرانتماس بگیرید
110.81000ST12تهرانتماس بگیرید
120.81250ST12تهرانتماس بگیرید
1391000ST12تهرانتماس بگیرید
1491250ST12تهرانتماس بگیرید
1511000ST12تهرانتماس بگیرید
1611250ST12تهرانتماس بگیرید
171.251000ST12تهرانتماس بگیرید
181.251250ST12تهرانتماس بگیرید
191.51000ST12تهرانتماس بگیرید
201.51250ST12تهرانتماس بگیرید