در زیر جدول قیمت ورق روغنی فولاد غرب را مشاهده مینمایید. شما دوستان عزیز میتوانید جهت مشاهده و یا اطلاع از قیمت ورق روغنی کارخانه های دیگر کلیک کنید.

wdt_IDضخامتعرضگریدتحویلقیمت
10.31000ST12تهران50,000
20.31250ST12تهران50,000
30.41000SSCSتهران48,000
40.41250ST12تهران48,000
50.51000ST12تهران48,000
60.51250ST12تهران48,000
70.61000ST12تهران44,000
80.61250ST12تهران44,000
90.71000ST12تهران45,000
100.71250ST12تهران45,000
110.81000ST12تهران43,500
120.81250ST12تهران43,500
1391000ST12تهران45,000
1491250ST12تهران45,000
1511000ST12تهران43,000
1611250ST12تهران43,000
171.251000ST12تهران43,500
181.251250ST12تهران43,500
191.51000ST12تهران43,500
201.51250ST12تهران43,500