در زیر جدول قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه را مشاهده مینمایید. شما دوستان عزیز میتوانید جهت مشاهده و یا اطلاع از قیمت ورق روغنی کارخانه های دیگر کلیک کنید.

wdt_IDضخامتعرضگریدتحویلقیمت(کیلوگرم)
10.41000ST12تهرانتماس بگیرید
20.41250ST12تهرانتماس بگیرید
30.51000ST12تهرانتماس بگیرید
40.51250ST12تهرانتماس بگیرید
50.61000ST12تهرانتماس بگیرید
60.61250ST12تهرانتماس بگیرید
70.71000ST12تهرانتماس بگیرید
80.71250ST12تهرانتماس بگیرید
90.81000ST12تهرانتماس بگیرید
100.81250ST12تهرانتماس بگیرید
110.91000ST12تهرانتماس بگیرید
120.91250ST12تهرانتماس بگیرید
1311000ST12تهرانتماس بگیرید
1411250ST12تهرانتماس بگیرید
151.251000ST12تهرانتماس بگیرید
301.251250ST12تهرانتماس بگیرید
311.51000ST12تهرانتماس بگیرید
321.51250ST12تهرانتماس بگیرید
3321000ST12تهرانتماس بگیرید
3421250ST12تهرانتماس بگیرید