در زیر جدول قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه را مشاهده مینمایید. شما دوستان عزیز میتوانید جهت مشاهده و یا اطلاع از قیمت ورق روغنی کارخانه های دیگر کلیک کنید.

wdt_IDضخامتعرضگریدتحویلقیمت(کیلوگرم)
10.41000ST12تهران49,500
20.41250ST12تهران49,000
30.51000ST12تهران49,000
40.51250ST12تهران48,500
50.61000ST12تهران48,500
60.61250ST12تهران48,000
70.71000ST12تهران45,000
80.71250ST12تهران45,000
90.81000ST12تهران44,800
100.81250ST12تهران44,500
110.91000ST12تهران46,000
120.91250ST12تهران46,000
1311000ST12تهران44,500
1411250ST12تهران44,500
151.251000ST12تهران45,500
301.251250ST12تهران45,500
311.51000ST12تهران44,000
321.51250ST12تهران44,000
3321000ST12تهران46,500
3421250ST12تهران46,000