در زیر جدول قیمت ورق روغنی هفت الماس را مشاهده مینمایید. شما دوستان عزیز میتوانید جهت مشاهده و یا اطلاع از قیمت ورق روغنی کارخانه های دیگر کلیک کنید.

wdt_IDضخامتعرضگریدتحویلقیمت
10.61000ST12تهران43,500
20.61250ST12تهران43,500
30.71000ST12تهران44,500
40.71250ST12تهران44,500
50.81000ST12تهران43,000
60.81250ST12تهران43,000
791000ST12تهران44,500
891250ST12تهران44,500
911000ST12تهران42,500
1011250ST12تهران42,500
111.251000ST12تهران43,000
121.251250ST12تهران43,000
131.51000ST12تهران43,000
141.51250ST12تهران43,000