در زیر جدول قیمت ورق روغنی هفت الماس را مشاهده مینمایید. شما دوستان عزیز میتوانید جهت مشاهده و یا اطلاع از قیمت ورق روغنی کارخانه های دیگر کلیک کنید.

wdt_IDضخامتعرضگریدتحویلقیمت
10.61000ST12تهرانتماس بگیرید
20.61250ST12تهرانتماس بگیرید
30.71000ST12تهرانتماس بگیرید
40.71250ST12تهرانتماس بگیرید
50.81000ST12تهرانتماس بگیرید
60.81250ST12تهرانتماس بگیرید
791000ST12تهرانتماس بگیرید
891250ST12تهرانتماس بگیرید
911000ST12تهرانتماس بگیرید
1011250ST12تهرانتماس بگیرید
111.251000ST12تهرانتماس بگیرید
121.251250ST12تهرانتماس بگیرید
131.51000ST12تهرانتماس بگیرید
141.51250ST12تهرانتماس بگیرید