قیمت و وزن هر شاخه میلگرد14

محاسبه و تعیین وزن کی محصول وابسته به سه مولفه اصلی جنس، ضخامت و طول آن میباشد. در خصوص محاسبه وزن میلگرد نیز اینچنین می باشد.

فرمول محاسبه وزن میلگرد

1000 / 8/7*طول(mm)* 14/3*شعاع(mm)*شعاع(mm)=وزن میلگرد

وزن هر میلگرد 14 چقدر است؟

وزن هر میلگرد 14 در حدود 13 الی 15 کیلوگرم می باشد.

جدول وزنی میلگرد

وزن هر شاخه میلگرد 12 متری

wdt_IDسایز میلگردmmوزن میلگردkg
1میلگرد 85
2میلگرد 108
3میلگرد 1211
4میلگرد 1415
5میلگرد 1619
6میلگرد 1824
7میلگرد 2030
8میلگرد 2236
9میلگرد 2547
10میلگرد 2858
11میلگرد 3676
12میلگرد 3696

مقایسه جدول وزن میلگرد کارخانجات

در جدول زیر به مقایسه میان وزن میلگرد 14 هر کارخانه پرداخته ایم.

wdt_IDنوع میلگردوزن میلگرد 14
1 وزن میلگرد کویر کاشان 14.8
2 وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان 14.52
3 وزن میلگرد نیشابور 14.20
4 وزن میلگرد اهواز15
5 وزن میلگرد شاهین بناب13.88
6 وزن میلگرد سیرجان13
7 وزن میلگرد ظفر بناب13.6
8 وزن میلگرد آذر فولاد امین13.9
9 وزن میلگرد حسن رود13.7
10 وزن میلگرد امیرکبیر خزر13.7
11 وزن میلگرد میانه14.5
12 وزن میلگرد کاوه تیکمه داش13.86
13 وزن میلگرد آریان فولاد14