قیمت فولاد روسیه

محصولات فولادی صادراتی روسیه در طی چندین ماه گذشته کاهش چشمگیری را تجربه کرده است که در حال حاضر این کاهش قیمت در محصولاتی مانند شمش و مواد اولیه دیگر بیشتر به چشم میخورد. قیمت شمش صادراتی روسیه از دریای سیاه در طی دو هفته اخیر 12 درصد کاهش یافته و به 455 دلار در هر تن رسیده است. در مقایسه با قیمت فولاد کشور های دیگر، شمش صادراتی روسیه  در حدود 25درصد کمتر از قیمت گذاری جهانی می باشد.

تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر صنعت فولاد جهان

صادرات فولاد ایران یکی از مهمترین صنایع ارزآور کشور می باشد که میتواند رشد اقتصادی را برای جامعه به ارمغان آورد. در سال 1401 در حدود 1/18 میلیون تن فولاد ایران صادر شده است که نشان دهنده اهمیت صادرات این صنعت و تولید مازاد نیاز داخلی است. با شروع جنگ این روسیه و اوکراین، فروش صنعت فولاد این دو کشور با چالش هایی همراه شد که در یک مدت کوتاهی تولید و فروش این کشور به حدود 0 رسید. با گذشت زمان از جنگ، هر دو کشور تلوید فولاد را آغاز کردند اما با وجود اعمال تحریم هیا متفاوت علیه روسیه، این کشور مجبور به کاهش قیمت محصولات فولادی خود شد.

تاثیر کاهش قیمت فولاد روسیه بر فولاد ایران

در سال 2022 میلادی با توجه به افزایش قیمت انرژی کشورهای ترکیه و حتی چین مقرون به صرفه بود که از شمش و اسلب تخفیف دار روسیه در تولید محصولات فولادی خود استفاده نمایند. از 30 سپتامبر سال 2023 قوانین جدید در خصوص ورود محصولات فولادی به اروپا وضع شد که شرایط را تغییر داده است. با وجود وضع این قوانین، پیش بینی میشود که فولاد سازان روسیه صادرات محصولات خود را به بازارهای آسیایی ترجیح دهند در نتیجه رقابت ایران با روسیه بر سر تخفیف های اعمالی این کشور بیشتر می شود.

کاهش ارزش روبل یکی دیگر از عوامل تاثیرکاهش قیمت فولاد روسیه میباشد. با کاهش ارزش ارز این کشور، از هزینه تولید فولادسازان به روبل کاسته شده و بازه ی بیشتری را میتوانند برای اعمال تخفیف های خود قائل شوند. با افزایش تحریم های علیه روسیه، فولاد ایران با تهدید جدی تری روبه رو شده و احتمال از دست دادن بازار صادرات فولاد برای ایران بیشتر میشود.