چالش برق در زنجیره فولاد

برگزاری سمینار یک روزه چالش برق در زنجیره فولاد,هدف این سمینار بررسی راهکارهای برون رفت از محدودیت های برق صتایع فولادی با همکاری انجامن تولید کنندگان فولاد ایران بوده است.حضور دکتر سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت، دکتر محسن