محاسبه قیمت لوله مبلی بر حسب ضخامت

قیمت لوله مبلی در واحد وزن از لوله های سنگین (لوله هایی با ضخامت بیشتر از 2 با ورق سیاه) بیشتر است,اما در واحد طول به علت ضخامت و وزن کمتر دارای قیمت کمتری از سایر لوله ها است.

قیمت این نوع لوله علاوه بر وابسته بودن به ویژگی های خاص آن به بسیاری از عوامل دیگر نظیر ورق نورد سرد,قیمت جهانی و ارز ,تعرفه گمرک و هزینه های انرژی مصرفی در بخش های مختلف تولید آن نیز وابسته می باشد. بنابراین استفاده از لوله سبک روغنی یا لوله مبلی در صنایعی که ضخامت کم احتیاج دارند بسیار به صرفه تر است.